S V A T B Y

„Podařené manželství je div světa.” Jan Werich