tanečníci

aktuality

historie souboru

Nedílnou součástí práce školy od jejího založení v roce 1945  jsou  veřejná vystoupení, ve kterých prezentuje škola výsledky své činnosti před veřejností. V mimoškolní umělecké činnosti uvádí koncertní vystoupení  a představení, mezi kterými má výjimečné postavení absolventské představení. Je součástí ukončování studia, a je také obrazem úrovně a profilace školy. Absolventské koncerty jsou dramaturgicky tvořeny tak, aby se v nich odrážela celá šíře výuky. Vedle kratších ukázek z oblasti klasického, lidového a moderního tance byla uvedena i celá řada původních choreografií nebo děl, která nejsou v repertoáru divadel často zastoupena. Již první absolventský koncert v roce 1949, který se konal v Karlínském divadle, přinesl dramaturgicky velmi zajímavý program – W.A.Mozart „Maličkosti“ v choreografii Zory Šemberové, Pavel Bořkovec „Krysař“ choreografie Laurette Hrdinová, Leoš Janáček „Lašské tance“ v choreografii Zory Šemberové. Nelze uvádět všechna díla, která byla součástí absolventských koncertů, ale můžeme si připomenout např. i další práce Zory Šemberové „Tmavomodrý svět“(J.Ježek), L.Janáček „V mlhách“ (pro Jiřího Kyliána  a Lucii Novotnou), Martinů “ Kuchyňská revue“, „Svatebčané na  Eifelovce“ Věry Urbánkové , Janáčkovu Sinfoniettu “ a „Lašské tance“ Míly Urbanové, Gerschwinovu „Rapsodii v modrém“ Markéty Záděrové a mnoho jiných. Celou řadu velmi úspěšných choreografických prací vytvořila pro školu Mirka Vlášková, která se vrátila k Bořkovcovu „Krysaři“, Janáčkovým „V mlhách“, dále pak Berliozovu „Fantastickou symfonii“, pro L.a M.Hajnovi vytvořila balet na hudbu Bély Bartóka „Obraz Doriana  Graye“ a Dvořákova „Vodníka“. Z novějších prací si připomeňme Musorgského „Obrázky z výstavy“ v choreografii Taťány .Krištůfkové, „Parlez-moi d´amour “ M.Benoniové, „Symfonický triptych“  inspirovaný obrazy  S.Dalího Jindry Nečasové v choreografii Y.Hubičkové, „Na co myslíš“ v choreografii Petra Zusky, „Stařena a smrt“ ,“Jedním dechem“ Aleny Drapalíkové,  „Žár těla“ Clauda Paula Henryho a „Pissputt“ Báry Krýslové- Greiner. Ve školním roce 2004 – 2005, kdy si škola připomínala 60.výročí vzniku, obohatily repertoir školy choreografie Jiřího Kyliána / Večerní písně a Indigo rose/ a Trojské hry Roberta Northa.  Vedle těchto větších celků vznikaly desítky současných tanečních miniatur, v nichž prokázali svůj choreografický um např. D.Wiesner, R.Balogh, L.Vaculík, P.Zuska, N.Nikolov, R.Hilbert, R.Letenaj , J.Kekeňáková aj. Studenti školy měli v rámci mezinárodní spolupráce možnost nastudovat a uvést choreografii Jiřího Kyliána Nuages, K. MacMillana  (A Lot of happiness), J. Algada  (Dime) .Velmi úspěšné byly i choreografické práce studentů školy Davida Stránského a Tomáše Rychetského, kteří již během studia vytvořili choreografie pro své spolužáky „Kdysi…“,  „Haar“,  „Extáze“.

Celková umělecká úroveň studentů školy umožňuje uvádění náročných tanečních celků nebo představení z oblasti klasického tance v původních choreografiích. Zhruba od poloviny 80.let byly uvedeny Grand pas z baletu „Paquita“,  Fragment z baletu „Popelka“,  „Grand pas de quatre“ C.Pugniho, druhé jednání baletu „Labutí jezero“, Stíny a divertissement z 1. jednání baletu „Bajadérka“, Fragment z baletu „Spící krasavice“, Grand pas z baletu „Raymonda“ , Čajkovského „Serenáda pro smyčce v chor.G.Balanchina a j.

Za zcela výjimečnou lze označit spolupráci s ND v Praze, která trvá více jak 15 let a která umožňuje získávat studentům nenahraditelné jevištní zkušenosti jednak v repertoárových představeních baletního souboru ND, tak i ve vlastních představeních, která jsou zařazována do repertoáru ND. Studenti v nich musí  prokázat nejen technickou připravenost, ale vytvořit i výrazné charaktery postav. K takovým představením patřilo uvedení baletu P.I.Čajkovského „Louskáček“ /1993 – 85 představení,Čajkovskij – Slavický/,dále „Ples kadetů“ / 1993 – Strauss – Psota/, „Marná opatrnost“ /1994,98,2000, – Hertel – Alonso/, „Pulcinella“ ( 1994 – Stravinskij – Milenko/, „Péťa a vlk“ / 1998 – Prokofjev – Serjožnikov/,  „Figaro! Figaro?“ /2001- Rossini – Skála /, „Polovecké tance“ /1998, 2000 – Borodin – Slavický/, „Šťastná sedma“ /2003 – Vacek – Rychetský, Stránský/, „Bolero“ /2003 – Ravel – Zuska/, „Povídání s Fridou“ / 2004 Goldenthal- Kodet/, “Šípková Růženka“ /2005 – Čajkovskij – Petipa, Slavický/, „Večerní písně“ /2005 Dvořák-Kylián/, Indigo Rose /2005 Daffan – Kylián/, Trojské hry /2005 North/, „Kartinky“ /2006 Musorgskij, Tomito- Zmeková/, „Stmíváníčko“ , /2007 Koláž- Vaculík/, „ Kuchyňská revue“/2008 Martinů- Srnec, Srncová/, „Suite en blanc / 2008 Lalo-Lifar/, Sinfonietta /, 2008 Janáček- Šmok/ „Musica Slovaca“ /2008 Zeljenka-Šmok“/ aj.

Právě šíře repertoáru i četnost vystoupení na domácích i zahraničních scénách vedla vedení školy v roce 60.výročí k vytvoření Bohemia Baletu – souboru Taneční konzervatoře hl.m.Prahy, zřizovaným Společností tance při Taneční konzervatoři Praha o.s. Poprvé vystoupil soubor pod tímto názvem 6.5.2005 na představení v Městském divadle v Karlových Varech. Od té doby si soubor svými vystoupeními získal uznání široké divácké veřejnosti i odborníků. V Soutěžní přehlídce tanečního umění ČR v roce 2005 získal cenu „ Za mimořádný kolektivní výkon“ v baletu Šípková Růženka – představení bylo zaznamenáno i ČT, v téže přehlídce v roce 2008 získal soubor „Čestné uznání“ za dramaturgický přínos s přihlédnutím k uvedení světoznámé Suite en blanc /Lalo-Lifar/ v české premiéře. Vedle Společnosti tance o.s. podporuje finančně činnost Bohemia Baletu formou grantů Ministerstvo kultury ČR a Magistrát hlavního města Prahy. Podpora Magistrátu hl.m.Prahy v roce 2009 umožnila soubor od září 09 částečně profesionalizovat a rozšířit jeho uměleckou činnost. V souboru začali jako stálí, profesionální tanečníci působit čtyři absolventi TK hl.m.Prahy – Tereza Chábová, Lucie Rákosníková, Libor Kettner a Michal Krčmář viz členové.

informace

Instagram